BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na zadanie pn. "Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów" - aktualizacja (28.07.2015 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załączniki Nr 1 – 4 do SIWZ - pobierz

Uchwała Nr VI/15/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2015.

Uchwała Nr VI/14/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2015 – 2022.

Uchwała Nr II-00312-84/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej przez Gminę Stawiski - pobierz

Uchwała Nr II-00310-26/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stawiski na 2015 rok - pobierz

Uchwała Nr XII/41/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego.

Sprawozdania za 2013 rok - pobierz

Sprawozdania za 2014 rok - pobierz

Sprawozdania za I kwartał 2015 roku - pobierz

Zarządzenie Nr 11.2015 Burmistrza Stawisk z dnia 24 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2014r. - pobierz

Uchwała Nr II-00321-46/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 10.04.2015r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Stawisk sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. - pobierz

Uchwała Nr XI/37/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stawisk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014r. 

Zarządzenie Nr 9.2014 Burmistrza Stawisk z dnia 14 marca 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2013r. - pobierz

Uchwała Nr II-00321-44/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 2.04.2014r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Stawiski sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. - pobierz

Uchwała Nr LI/272/14 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 16 czerwca 2014r w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stawisk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

 


Stawiski, 22.07.2015 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

SIWZ po zmianach - pobierz

Odpowiedź na zapytania - pobierz

 


Stawiski, 27.07.2015 r.

Odpowiedź na zapytania - pobierz

Formularz klienta - zapytania wraz z wyjaśnieniami - pobierz

Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą Stawiski - pobierz

Statut Gminy Stawiski

Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Stawisk - pobierz

Uchwała o powolaniu Skarbnika Gminy Stawiski - pobierz

Uchwała Nr II-00311-26/14 Składu Orzekającego RIO w Białymstoku z dnia 27.11.2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2015-2022 - pobierz

 


Stawiski, 28.07.2015 r.

Odpowiedź na zapytania - pobierz

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 17 lip 2015 15:11
Data opublikowania: piątek, 17 lip 2015 15:30
Data edycji: środa, 22 lip 2015 15:20
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 sie 2015 21:23
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1539 razy
Ilość edycji: 3