BIP Gminy Stawiski

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 22 sty 2020 15:52
(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obejmującym części działek o nr geod. 649 oraz 648/2 położonym w miejscowości Stawiski gm. Stawiski.)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 13 lis 2019 15:14
(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6733.11.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obejmującym działki o nr geod. 891/16 oraz 891/86 położonym w miejscowości Stawiski gm. Stawiski.)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 30 paź 2019 14:26
(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obejmującym działki o nr geod. 891/16 oraz 891/86 położonym w miejscowości Stawiski gm. Stawiski.)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 23 paź 2019 16:17
(dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2663B w Stawiskach wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudowie oświetlenia ulicznego oraz budowie i przebudowie towarzyszącej infrastruktury technicznej na terenie obejmującym działkę o nr geod. 595/6 oraz części działek o nr geod. 595/7, 597, 595/5, 595/3 i 564 położonym w miejscowości Stawiski gm. Stawiski.)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

środa, 9 paź 2019 14:31
(dot. inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) - węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S-61) i budowie drogi krajowej nr 63 na długości około 2,250 km (DK 63))
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 2 paź 2019 16:46
(dot. przebudowy drogi powiatowej nr 2663B w Stawiskach (ul. Plac Wolności) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudowie oświetlenia ulicznego oraz budowie i przebudowie towarzyszącej infrastruktury technicznej na terenie obejmującym działkę o nr geod. 595/6 oraz części działek o nr geod. 595/7, 597, 595/5, 595/3 i 564 położonym w miejscowości Stawiski gm. Stawiski.)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 10 wrz 2019 15:55
(dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie abonenckiej stacji elektroenergetycznej GPZ 110 kV/SN wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Stawiski, działka nr geod. 978/3 obręb Stawiski)
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

piątek, 6 wrz 2019 15:51
(dot. budowy drogi ekspresowej S-61, na odcinku od węzła Stawiski (bez węzła) do obwodnicy Szczuczyna o długości ok. 18,002 km, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie gmin: Stawiski, Grabowo w powiecie kolneńskim oraz gminy Szczuczyn w powiecie grajewskim, w ramach zadania „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) - początek obwodnicy Szczuczyna, na długości 18,002 km [S61 ]”)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

piątek, 6 wrz 2019 15:44
(dot. budowy drogi ekspresowej S-61, na odcinku od węzła Stawiski (bez węzła) do obwodnicy Szczuczyna o długości ok. 18,002 km, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie gmin: Stawiski, Grabowo w powiecie kolneńskim oraz gminy Szczuczyn w powiecie grajewskim, w ramach zadania „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) - początek obwodnicy Szczuczyna, na długości 18,002 km [S61]” )
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

czwartek, 8 sie 2019 08:04
(dot. inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) - węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S61) i 2,250 km (DK 63) oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości.)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 7 sie 2019 18:54
(dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działkę o nr geod. 1046 położonym w miejscowości Stawiski gm. Stawiski.)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 7 sie 2019 18:44
(dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki o nr geod. 227, 820/1 oraz 820/4 położonym w miejscowości Stawiski gm. Stawiski.)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 7 sie 2019 18:33
(dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki o nr geod. 176 oraz 252 położonym w miejscowości Budy Stawiskie gm. Stawiski.)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 5 sie 2019 16:09
(dot. przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznych Stawiski A i Stawiski B o mocy do 1 MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia’’ w miejscowości Stawiski, zlokalizowanego na działce nr 819/5 obręb Stawiski, gmina Stawiski.)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 15 lip 2019 14:28
(dot. przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1860 B Rudka - Zaskrodzie -Wścieklice do drogi Nr 647 w km 0+000-2+376 na działkach o nr geod. 554, 555, 551, 550, 556, 282 obręb Dzierzbia)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 9 lip 2019 18:21
(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działkę o nr geod. 1046 położonym w miejscowości Stawiski gm. Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 9 lip 2019 18:16
(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 227, 820/1 oraz. 820/4 położonym w miejscowości Stawiski gm. Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 9 lip 2019 18:12
(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 176 oraz nr geod. 252 położonym w miejscowości Budy Stawiskie gm. Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 3 lip 2019 16:12
(dot. sprostowania oczywistej omyłki zawartej w decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6733.3.2017 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej rewitalizacji parku w Stawiskach...)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 2 lip 2019 15:55
(dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym część działek nr geod. 24, 38 położonych w miejscowości Tafiły gm. Stawiski oraz na części działki nr 156/2 położonej w miejscowości Michny gm. Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 26 cze 2019 15:59
(dot. inwestycji polegającej na adaptacji istniejącego budynku na potrzeby uprawy pieczarek, na terenie obejmującym działki nr geod. 891/16 i 891/86 położonym w mieście Stawiski przy ul. Smolniki)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 18 cze 2019 15:54
(dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1860B Rudka – Zaskrodzie -Wścieklice do drogi Nr 647 w km 0+000-2+376 na działkach o nr geod. 554, 555, 551, 550, 556, 282 obręb Dzierzbia.)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 18 cze 2019 15:52
(dot. budowy elektrowni fotowoltaicznych Stawiski A i Stawiski B o mocy do 1 MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej...)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 18 cze 2019 15:48
(dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznych Stawiski A i Stawiski B o mocy do 1 MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Stawiski, zlokalizowanego na działce nr 819/5 obręb Stawiski, gmina Stawiski.)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 31 maj 2019 14:17
(dot. inwestycji polegającej na adaptacji istniejącego budynku na potrzeby uprawy pieczarek, na terenie obejmującym działki nr geod. 891/16 i 891/86 położonym w mieście Stawiski przy ul. Smolniki)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 29 maj 2019 15:53
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 24, 38 położonym w miejscowości Tafiły gm. Stawiski oraz działkę nr geod. 156/2 położoną w miejscowości Michny gm. Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 28 maj 2019 15:41
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrzno - kablowej SN-15kV, linii kablowej nN-0,4kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi oraz kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4kV na terenie obejmującym działki nr geod. 419, 188, 187, 195, 197, 199, 201, 203, 210, 212, 214, 217/2, 417, 196, 198, 200, 202, 204, 211, 213, 215, 216, 218/2, 435, 257, 410, 255, 253, 254, 409/2, 251, 252 położonym w miejscowości Zabiele gm. Stawiski oraz na częściach działek nr geod. 102/1, 102/2, 198 położonych w miejscowości Konopki Monety gm. Grabowo)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 23 maj 2019 14:30
(dot. budowy elektrowni fotowoltaicznych Stawiski A i Stawiski B o mocy do 1 MW każda wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Stawiski, zlokalizowana na działce 819/5 obręb Stawiski, gmina Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 21 maj 2019 14:59
(dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 1860 B Rudka – Zaskrodzie - Wścieklice do drogi Nr 647 w km 0+000-2+376 na działach nr geod. 554, 555, 551, 550, 556, 282 obręb Dzierzbia)
Czytaj całość

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

piątek, 10 maj 2019 14:01
(dot. budowy drogi ekspresowej S-61, na odcinku od węzła Stawiski do obwodnicy Szczuczyna o długości ok. 18,002 km, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie gmin: Stawiski, Grabowo w powiecie kolneńskim oraz gminy Szczuczyn w powiecie grajewskim)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 6 maj 2019 15:58
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 14, 160, 165 położonym w miejscowości Mieczki Sucholaszczki)
Czytaj całość

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

czwartek, 21 lut 2019 11:01
(dot. budowy drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) - początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [S61])
Czytaj całość

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

środa, 20 lut 2019 15:10
(dot. budowy drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) - węzeł Stawiski (bez węzła), na długosci około 16,432 km (S61) i 2,250 km (DK 63)...)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 14 lut 2019 15:39
(dot. przebudowy budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek produkcyjny oraz rozbudowy o halę magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie obejmującym działki nr 891/86 i 891/16 położonym w mieście Stawiski przy ul. Smolniki)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 29 sty 2019 13:50
(dot. przebudowy budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek produkcyjny oraz rozbudowy o część magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie obejmującym działki nr 891/86 i 891/16 położonym w mieście Stawiski przy ul. Smolniki).
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:53
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 465, 797 położonym w miejscowości Romany gm. Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:51
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 40/3, 41/1, 41/2, 42/1, 54/2, 58, 46 położonym w miejscowości Cwaliny gm. Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:51
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 68/2, 96, 103 położonym w miejscowości Chmielewo gm. Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:50
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 552, 555, 551, 550, 556, 554, 282 położonym w miejscowości Dzierzbia gm. Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:49
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 2/2, 22/1, 22/2 położonym w miejscowości Żelazki gm. Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:48
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 431 położonym w miejscowości Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:47
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 648/2 położonym w miejscowości Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:45
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 801, 1046 położonym w miejscowości Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:45
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 479/2 położonym w miejscowości Dzierzbia gm. Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:43
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 479/1, 464/1 położonym w miejscowości Dzierzbia gm. Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:43
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 710, 807/2 położonym w miejscowości Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:42
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 761, 801, 803 położonym w miejscowości Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:40
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 387, 155/1, 407, 155/2 położonym w miejscowości Jurzec Włościański gm. Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:39
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 177/1, 50/2 położonym w miejscowości Jurzec Szlachecki gm. Stawiski oraz działkę 383 położoną w miejscowości Jurzec Włościański gm. Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:38
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 84/2, 274 położonym w miejscowości Karwowo gm. Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:37
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 357 położonym w miejscowości Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:36
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 944/2, 944/3, 952, 950/1 położonym w miejscowości Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:34
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 903, 905/5, 227, 780/1, 779/1 położonym w miejscowości Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:33
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 299 i 273 położonym w miejscowości Budy Stawiskie gmina Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:32
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 164 i 103/3 położonym w miejscowości Dzięgiele gmina Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 21 lis 2018 14:28
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 357, 165/2 i 407 położonym w Stawiskach)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 24 paź 2018 17:09
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 465, 797 położonym w miejscowości Romany gm. Stawiski)
Czytaj całość

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

piątek, 19 paź 2018 13:39
(dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych oraz regulację wód w ramach zadania „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) - początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [S61]")
Czytaj całość

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

czwartek, 11 paź 2018 07:39
w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 8 paź 2018 15:54
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 40/3, 41/1, 41/2, 42/1, 54/2, 58, 46 położonym w miejscowości Cwaliny gm. Stawiski)
Czytaj całość

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

piątek, 5 paź 2018 15:22
(dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i kształtowanie nowych koryt cieków związanych z realizacją inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) - węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km [S61] + DK 63 [GP] 2,250 km")
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 5 paź 2018 14:55
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 68/2, 96, 103 położonym w miejscowości Chmielewo gm. Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 5 paź 2018 14:54
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 552, 555, 551, 550, 556, 554, 282 położonym w miejscowości Dzierzbia gm. Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 5 paź 2018 14:53
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 2/2, 22/1, 22/2 położonym w miejscowości Żelazki gm. Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 5 paź 2018 14:51
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 479/1, 464/1 położonym w miejscowości Dzierzbia gm. Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 5 paź 2018 14:49
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 710, 807/2 położonym w miejscowości Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 5 paź 2018 14:48
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 387, 155/1, 407, 155/2 położonym w miejscowości Jurzec Włościański gm. Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 5 paź 2018 14:46
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 177/1, 50/2 położonym w miejscowości Jurzec Szlachecki gm. Stawiski oraz działkę 383 położoną w miejscowości Jurzec Włościański)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 5 paź 2018 14:42
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 84/2, 274 położonym w miejscowości Karwowo gm. Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 5 paź 2018 14:39
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 164 i 103/3 położonym w miejscowości Dzięgiele gmina Stawiski)
Czytaj całość

Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

poniedziałek, 1 paź 2018 15:27
(dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych i sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) - początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [S61]" )
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 1 paź 2018 15:08
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 431 położonym w miejscowości Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 18 wrz 2018 14:55
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 357, 165/2 i 407 położonym w Stawiskach)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 14 wrz 2018 15:15
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 648/2 położonym w miejscowości Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 14 wrz 2018 15:14
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 801, 1046 położonym w miejscowości Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 14 wrz 2018 15:13
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 479/2 położonym w miejscowości Dzierzbia gmina Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 14 wrz 2018 15:13
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 761, 801, 803 położonym w miejscowości Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 14 wrz 2018 15:12
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 357 położonym w miejscowości Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 14 wrz 2018 15:11
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 944/2, 944/3, 952, 950/1 położonym w miejscowości Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 14 wrz 2018 15:11
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 903, 905/5, 227, 780/1, 779/1 położonym w miejscowości Stawiski)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

piątek, 14 wrz 2018 15:10
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 299 i 273 położonym w miejscowości Budy Stawiskie gmina Stawiski)
Czytaj całość

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

piątek, 14 wrz 2018 12:24
(dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych oraz regulację wód w ramach zadania: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) - początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [S61]" )
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

czwartek, 30 sie 2018 15:55
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 465, 797 w Romanach)
Czytaj całość

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

poniedziałek, 27 sie 2018 15:14
(dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i kształtowanie nowych koryt cieków związanych z inwestycją „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) - węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km [S61] + DK 63 [GP] 2,250 km")
Czytaj całość

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

środa, 22 sie 2018 10:40
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych i sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) - początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [S61]".
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 14 sie 2018 12:38
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 710, 807/2)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:27
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 40/3, 41/1, 41/2, 42/1, 54/2, 58, 46)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:27
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 68/2, 96, 103)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:26
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 552, 555, 551, 550, 556, 554, 282)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:25
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 2/2, 22/1, 22/2)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:25
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 431)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:24
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 648/2)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:24
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 801, 1046)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:23
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 479/2)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:20
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 479/1, 464/1)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:18
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 761, 801, 803)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:15
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 387, 155/1, 407, 155/2)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:12
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 177/1, 50/2 oraz działkę 383)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:10
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 84/7, 274)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:07
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 357)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:04
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 944/2, 944/3, 952, 950/1)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 14:01
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 903, 905/5, 227, 780/1, 779/1)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 13:59
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 299 i 273)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 13:56
(dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 164 i 103/3)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

poniedziałek, 13 sie 2018 13:51
(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 357, 165/2 i 407)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

czwartek, 9 sie 2018 13:31
(dot. „Budowy międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego")
Czytaj całość

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

czwartek, 9 sie 2018 13:26
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych oraz regulację wód w ramach zadania: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) - początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [S61]".
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

środa, 8 sie 2018 12:14
O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I ROZPOCZĘCIU PROCEDURY UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W RAMACH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Czytaj całość

Zapytanie ofertowe

czwartek, 14 cze 2018 14:26
„Dostawa kostki brukowej, obrzeży, krawężników betonowych i cementu – Część I oraz ułożenie kostki brukowej w ramach Funduszy Sołeckich w miejscowościach na terenie Gminy Stawiski - Część II”
Czytaj całość

KONSULTACJE SPOŁECZNE

środa, 30 maj 2018 12:09
DOTYCZĄCE ZMIANY PRZEZNACZENIA DZIAŁEK W OBRĘBIE JURCA WŁOŚCIAŃSKEGO POD POWIERZCHNIĘ EKSPLOATACYJNĄ KRUSZYWA NATURALNEGO
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

poniedziałek, 30 kwi 2018 10:21
W SPRAWIE PRZYJMOWANIA FAKTUR NA STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Czytaj całość

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STAWISK

wtorek, 10 kwi 2018 12:53
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału Gminy Stawiski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Czytaj całość

INFORMACJA

środa, 29 lis 2017 11:35
dot. budowy międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej (...)
Czytaj całość

INFORMACJA

poniedziałek, 30 paź 2017 10:00
dotycząca oferty złożonej przez Stowarzyszenie Integracyjno – Sportowe w Stawiskach na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „SIŁA WIEKU, CZŁOWIEKU” z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

poniedziałek, 9 paź 2017 15:38
informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w części dotyczącej jego przebiegu na terenie województwa podlaskiego realizowanego jako inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
Czytaj całość

INFORMACJA

wtorek, 9 maj 2017 15:36
(dot. budowy gazociągu Polska-Litwa wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi)
Czytaj całość

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego

środa, 31 sie 2016 15:28
Marszałek Województwa Podlaskiego zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 26 sierpnia 2016 r., znak DIT-III.7440.10.2016, zatwierdzającej opracowanie pt. PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ OKREŚLAJĄCEJ WARUNKI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE DLA ZADANIA PN. „BUDOWA MIĘDZYSYSTEMOWEGO GAZOCIĄGU STANOWIĄCEGO POŁĄCZENIE SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I REPUBLIKI LITEWSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI - GAZOCIĄG REMBELSZCZYZNA - GRANICA RP” NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.
Czytaj całość

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego

poniedziałek, 18 lip 2016 13:24
Obwieszczenie w sprawie możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ OKREŚLAJĄCEJ WARUNKI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE DLA ZADANIA PN. „BUDOWA MIĘDZYSYSTEMOWEGO GAZOCIĄGU STANOWIĄCEGO POŁĄCZENIE SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I REPUBLIKI LITEWSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI - GAZOCIĄG REMBELSZCZYZNA - GRANICA RP” NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.
Czytaj całość

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.