BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporzadzony na dzień 31 grudnia 2017 roku

poniedziałek, 25 cze 2018 13:17

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporzadzony na dzień 31 grudnia 2016 roku

poniedziałek, 25 cze 2018 13:10

Uchwała Nr RIO.II-00321-54/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2018 roku

poniedziałek, 25 cze 2018 13:07

Uchwała Nr RIO.II-00321-63/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2017 roku

poniedziałek, 25 cze 2018 13:03

Uchwała Nr II-00311-30/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 listopada 2015 roku

wtorek, 12 sty 2016 14:29
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2016-2022.

Uchwała Nr II-00310-30/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 listopada 2015 roku

wtorek, 12 sty 2016 14:26
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stawiski na 2016 rok.