BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz telefonów i adresów e-mail w Urzędzie Miejskim w Stawiskach i instytucjach z terenu Gminy Stawiski


URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH
PARTER

Stanowisko Nazwisko i imię
Adres e-mail Nr telefonu Nr pokoju
 Punkt Obsługi Klienta  Olender Jolanta  pok@stawiski.pl 86 278-55-11 4
 Zastępca Kierownika
 USC /
 Ewidencja ludności /
 Dowody osobiste /
 Działalność
 gospodarcza
 Grela Ewa  grela@stawiski.pl 86 278-52-02
5
 Archiwum / OC /
 IOD / Oświata / 
 Obsługa wyborów
 Ślaska Zofia  zofiaslaska@stawiski.pl
 iod@stawiski.pl
86 278-52-20 6

 Gospodarka
 nieruchomościami /
 Rolnictwo /              
 Obsługa Sołtysów

 Chodnicka Małgorzata  gchodnicka-
 umstawiski@stawiski.pl
86 278-52-23
7

URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH
I PIĘTRO


Stanowisko Nazwisko i imię
Adres e-mail
Nr telefonu
Nr pokoju
 Burmistrz Stawisk  Rutkowska Agnieszka  burmistrz@stawiski.pl 86 278-52-21
86 278-55-33
(Fax)
10
 Zastępca Burmistrza  Niedźwiedzka Iwona  iwona.niedzwiedzka@stawiski.pl
 Sekretariat /
 Informacja publiczna
 Pulwin Ewelina  sekretariat@stawiski.pl
 Skarbnik Gminy
 Stawiski
 Ofman Iwona  skarbnik@stawiski.pl 86 278-50-20
19
 Zastępca Skarbnika
 Gminy
 Jańczyk Beata  beatajanczyk@stawiski.pl 86 278-51-66
18
 Gospodarka
 przestrzenna /
 Decyzje o warunkach
 zabudowy /
 Obsługa Inwestycji /
 Czyste Powietrze
 Borzymowska Małgorzata  borzymowska@stawiski.pl 86 278-51-92
12

 Gospodarka
 odpadami

 Nowicka Anna  a.nowicka@stawiski.pl  86 278-50-50
13
 Ochrona Środowiska /
 Zabytki /
 Czyste powietrze
 Dąbkowska Małgorzata  m.dabkowska@stawiski.pl
 Kasa  Kowalewska Marta  m.kowalewska@stawiski.pl 86 278-51-56 14
 Kadry / Obsługa Rady  Zabielska Magda  zabielska@stawiski.pl 86 278-51-83 15
 Wymiar Podatku  Niksa Karolina  k.niksa@stawiski.pl 86 278-51-82
16
 Księgowość
 Podatkowa /
 Obsługa VAT
 Wysocka Magda  mwysocka@stawiski.pl 86 278-51-78
17
 Śmiarowska Martyna  m.smiarowska@stawiski.pl
 Księgowość
 budżetowa
 Krasińska Elżbieta  e.krasinska@stawiski.pl 86 278-51-45
21
 Drogownictwo /
 Zamówienia   Publiczne /
 Ochotnicze Straże
 Pożarne
 Kućko Artur  a.kucko@stawiski.pl 86 278-51-95 20
 Oświetlenie / Opieka
 nad   bezdomnymi
 zwierzętami /
 Transport/ 
 Obsługa Inwestycji
 Tyszka Joanna  j.tyszka@stawiski.pl
 Obsługa
 Informatyczna
 Laskowski Jarosław  it@stawiski.pl 86 278-51-63 22

 

Instytucje z terenu Gminy Stawiski
Nazwa Instytucji
Adres e-mail Nr telefonu
 Centrum Usług Społecznych w Stawiskach   cus@stawiski.pl 86 273-81-70
 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach   biblioteka.stawiski@wp.pl

86 278-55-79
86 278-50-66

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 w Stawiskach
  zgkimstawiski@wp.pl 86 278-57-11
 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
 w Stawiskach
 spstawiski@wp.pl 86 278-56-09
 Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim  spstawiski@wp.pl 86 278-50-56
 Szkoła Podstawowa w Porytem  poryte-23@wp.pl 86 278-86-82
 Miejskie Przedszkole w Stawiskach  stawiski.przedszkole@wp.pl 86 278-56-51
 OSP KSRG Stawiski  straz@stawiski.pl 86 278-50-08
 Posterunek Policji w Stawiskach  - 86 474-10-16

 

 

Data powstania: wtorek, 6 mar 2018 12:32
Data opublikowania: poniedziałek, 23 kwi 2018 13:22
Data edycji: wtorek, 12 sty 2021 08:38
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 26384 razy
Ilość edycji: 1