BIP Gminy Stawiski

Uchwala Nr XII/41/15 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 08 lipca 2015 roku
w sprawie: w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Stawiski zaciąga w roku budżetowym 2015 kredyt konsolidacyjny długoterminowy w łącznej wysokości 2.087.048,68zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w następujących bankach:

- 578.170,68zł HEXA Bank Spółdzielczy w Piątnicy;

- 1.508.878,00 Bank Spółdzielczy w Kolnie

§ 2. Kredyt nie wpłynie bezpośrednio na konto Gminy Stawiski bowiem bank udzielający dokona bezpośrednio spłat zobowiązań na konto wskazanych wyżej banków. Kredyt konsolidacyjny nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia.

§ 3. 1. Źródłem spłaty kredytu o którym mowa w § 1 będą wpływy z dochodów własnych.

2. Całkowita spłata kredytu nastąpi w latach 2017 – 2021.

3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Stawisk do zawarcia umowy o kredyt bankowy w imieniu i na rzecz Gminy Stawiski

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 lip 2015 13:49
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 784 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.