BIP Gminy Stawiski

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

Zakres informacji zgromadzonych w rejestrze:

W rejestrze zawarte są następujące dane:

Formularz A - karta informacyjna dla:

  • wniosków o wydanie decyzji
  • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
  • wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1.
Numer wpisu                          
2.
Zakres przedmiotowy wniosku                          
3.
Znak sprawy                          
4.
Data złożenia                          
5.
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)                          
6.
Wyszczególnienie załaczników do wniosku                          
7.
Nazwa organu - adresata wniosku                          
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)                          
9.
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)                          
10.
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji                          
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy                          
12.
Uwagi                          

Formularz B - karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień
  • wskazań lokalizacyjnych
Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1.
Numer wpisu                          
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*                          
3.
Znak sprawy                          
4.
Data wydania                          
5.
Nazwa organu który wydał decyzję/postanowienie*                          
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy                          
7.
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*                          
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)                          
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach                          
10.
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji                          
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*                          
12.
Uwagi                          

* niepotrzebne skreślić

Rejestr znajduje się na:

Stanowisku pracy ds. ochrony środowiska
ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski

pok. Nr 13
tel.
(086) 278 50 50
wew. 33
fax.
(086) 278 55 33
e-mail:
sekretariat-umstawiski@stawiski.pl

Podstawa prawna:

Rejestr prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz 627 z późn. zm.)

Informacje podlegające ochronie:

Rejestr jest jawny. Informacje z rejestru udzielane są na wniosek zainteresowanego w pok. Nr 13

Data powstania: czwartek, 25 maj 2006 08:30
Data opublikowania: czwartek, 25 maj 2006 08:47
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2950 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.