BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbiór aktów prawa miejscowego (uchwały Rady Miejskiej)

Zakres informacji zgromadzonych w rejestrze:

W rejestrze zawarte są następujące dane:

  • L.p.,
  • Nr Dziennika Urzędowego i Nr pozycji,
  • Treść publikacji,
  • Nr uchwały Rady Miejskiej,
  • Uwagi.

Rejestr znajduje się na:

Stanowisku pracy ds. obsługi rady miejskiej
ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski

pok. Nr 3
tel.
(086) 278 55 22
wew. 17
fax.
(086) 278 55 33
e-mail:
sekretariat-umstawiski@stawiski.pl

Podstawa prawna:

Rejestr prowadzony jest na podstawie § 28 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. a za realizację zadania, wniosek zainteresowanego (Dz.U. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.)

Informacje podlegające ochronie:

Rejestr jest jawny. Informacje z rejestru udzielane są na wniosek zainteresowanego

Data powstania: wtorek, 14 mar 2006 10:22
Data opublikowania: wtorek, 14 mar 2006 10:29
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 4941 razy