BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Stawiski

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Stawiski, prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r. poz. 189).

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

  • otwarty dostęp do rejestru;
  • wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej - na wniosek.

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Udostępnienie danych zawartych w rejestrze, o których mowa w ust. 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

2. Każdy na prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

3. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

4. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

 

Rejestr instytucji kultury Gminy Stawiski prowadzony jest w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, tel. 86 278 55 11, fax 86 278 55 33.

Data powstania: wtorek, 12 sie 2014 13:07
Data opublikowania: wtorek, 12 sie 2014 13:19
Data edycji: środa, 5 sie 2015 13:03
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2180 razy
Ilość edycji: 2