BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr skarg i wniosków

Zakres informacji zgromadzonych w rejestrze:

W rejestrze zawarte są następujące dane:

 • liczba porządkowa,
 • data wpływu,
 • imię i nazwisko zainteresowanego, nazwa instytucji, redakcji,
 • adres zainteresowanego, instytucji, redakcji,
 • przedmiot skargi, zażalenia,
 • data zlecenia załatwienia,
 • komu zlecono załatwienie ( do kogo skargę skierowano),
 • termin załatwienia,
 • data wpływu po załatwieniu,
 • sposób załatwienia,
 • data wysłania zawiadomienia,
 • kogo zawiadomiono,
 • uwagi.

Rejestr znajduje się na:

Stanowisku pracy ds. obsługi sekretariatu i BIP
ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski

pok. Nr 10
tel.
(086) 278 55 11
wew. 32
fax.
(086) 278 55 33
e-mail:
sekretariat-umstawiski@stawiski.pl

Podstawa prawna:

Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.)

Informacje podlegające ochronie:

Z uwagi na fakt, iż rejestr skarg i wniosków stanowi zbiór danych w rozumienia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. ), dane zawarte w ww. rejestrze nie podlegają udostępnieniu.

Data powstania: wtorek, 14 mar 2006 09:53
Data opublikowania: wtorek, 14 mar 2006 10:09
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 6846 razy