BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Stawiski

 

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Łomży

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Stawiski

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Łomży postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 7 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Łomży oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy
w Łomży

Jan Leszczewski

Data powstania: wtorek, 2 paź 2018 10:03
Data opublikowania: wtorek, 2 paź 2018 10:26
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 831 razy