BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 05 listopada 2018 r.

DŁM-0012-21/18

POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY
z dnia 5 listopada 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Stawiskach

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) postanawiam, co następuje:

§1.

Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 23 listopada 2018 r. na godz.10:00.

Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach.

§2.

Ustalić następujący porządek sesji:

  1. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Stawisk.
  3. Wybór przewodniczącego rady.
  4. Wybór wiceprzewodniczącego rady (wiceprzewodniczących).

§3.

Poinformować nowo wybranych radnych, że zgodnie z art. 20 ust. 1a w/w ustawy, po złożeniu ślubowania przez radnych, Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. 

§4.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy

Jan LESZCZEWSKI

Data powstania: piątek, 16 lis 2018 15:41
Data opublikowania: poniedziałek, 19 lis 2018 07:50
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 583 razy