BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59 - Gmina Stawiski

Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 06 marca 2016 r.

Liczba uprawnionych w Gminie - 5.195
Liczba wydanych kart - 814
Frekwencja w Gminie - 15,66%

 

Lp.

Obwodowa Komisja Wyborcza

Liczba uprawnionych

Liczba
wydanych kart

1 Urząd Miejski w Stawiskach 1074 175
2 GOKiS w Stawiskach 846 104
3 Szkoła Podstawowa w Stawiskach 993 172
4 SP filia Jurzec Szlachecki 306 58
5 Gimnazjum w Stawiskach 568  61
6 Remiza OSP w Wysokiem Małym 272 63
7 SP w Porytem 717 154
8 SP filia Budy Stawiskie 419  27

 

ANDERS Anna Maria
zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość
387
BAGIŃSKI Mieczysław
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
373
BARSZCZEWSKI Szczepan Kamil
zgłoszony przez KW KORWiN
 23
CHMIELEWSKI Andrzej Eugeniusz
zgłoszony przez KW Samoobrona
 3
GROMADZKI Sławomir
zgłoszony przez KWW Szary Obywatel
16
ZĄBKIEWICZ Jerzy
zgłoszony przez KWW Praca i Przyszłość - Jerzy Ząbkiewicz
 9

 

Pełnomocnik ds. wyborów

Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: niedziela, 6 mar 2016 22:33
Data opublikowania: niedziela, 6 mar 2016 22:38
Data edycji: poniedziałek, 7 mar 2016 14:34
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 5809 razy
Ilość edycji: 1

Składy obwodowych komisji wyborczych powołanych w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym Nr 59 wraz z wyróżnieniem osób funkcyjnych

Data powstania: czwartek, 25 lut 2016 13:22
Data opublikowania: czwartek, 25 lut 2016 13:36
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 5569 razy

Obwieszczenie OKW w Białymstoku z dnia 5 lutego 2016 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59

O B W I E S Z C Z E N I E

Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 5 lutego 2016 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora
w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59

 Na podstawie art. 221 § 1 w związku z art. 258 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1))

Okręgowa Komisja Wyborcza w Białymstoku podaje do wiadomości informację o kandydatach na senatora zarejestrowanych
w okręgu wyborczym nr 59 w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

 

  1. ANDERS Anna Maria,

 

wyższy urzędnik państwowy, zam. Warszawa; zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - KW Prawo i Sprawiedliwość; nie należy do partii politycznej.

 

  2. BAGIŃSKI Mieczysław,

 

nauczyciel, zam. Łomża; zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Komitet Wyborczy PSL; członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe.

 

  3. BARSZCZEWSKI Szczepan Kamil,

 

radca prawny, zam. Białystok; zgłoszony przez Komitet Wyborczy KORWiN - KW KORWiN; członek partii politycznej: KORWiN. 

 

  4. CHMIELEWSKI Andrzej Eugeniusz,

 

prawnik, zam. Augustów; zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona - KW Samoobrona; członek partii politycznej: Samoobrona

 

  5. GROMADZKI Sławomir,

 

rolnik, zam. Stare Rakowo; zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Szary Obywatel - KWW Szary Obywatel; nie należy do partii politycznej.

 

  6. ZĄBKIEWICZ Jerzy,

 

ekonomista, zam. Suwałki; zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Praca i Przyszłość” - Jerzy Ząbkiewicz Senatorem Twojego Regionu - KWW Praca i Przyszłość - Jerzy Ząbkiewicz; nie należy do partii politycznej.

 

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Białymstoku

(-) Bogdan Łaszkiewicz

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. 1043, 1044 i 1045.

Data powstania: wtorek, 16 lut 2016 14:17
Data opublikowania: wtorek, 16 lut 2016 14:32
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 5866 razy

Zarządzenie Nr 8.2016 Burmistrza Stawisk z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie powołania obwodowych Komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym Nr 59

 

 

Treść w/w zarządzenia oraz składy obwodowych Komisji wyborczych
dostępne w zakładce Prawo miejscowe

 

 

Data powstania: wtorek, 16 lut 2016 14:00
Data opublikowania: wtorek, 16 lut 2016 14:03
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 5615 razy

Informacja dla wyborców w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

INFORMACJA DLA WYBORCÓW W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO SENATU RP

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W OKRĘGU WYBORCZYM NR 59
ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE W DNIU 6 MARCA 2016 ROKU W GODZINACH OD 7:00 DO 21:00

W wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata, głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „X” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „X” powoduje nieważność głosu.

W okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano tylko jednego kandydata, głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „X” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Natomiast głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „X” w obu kratkach lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „X” powoduje nieważność głosu.

Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 20 lutego 2016r.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 26 lutego 2016r.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18–520 Stawiski.

 

 

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA STAWISK
ds. WYBORÓW

Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 12 lut 2016 13:21
Data opublikowania: piątek, 12 lut 2016 13:24
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 5749 razy

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk z dnia 03 lutego 2016 roku

o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 06 marca 2016 roku w województwie podlaskim, w okręgu wyborczym nr 59.

     Na podstawie art. 16 § 1 i 2 art. 12a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 06 marca 2016 roku w województwie podlaskim, w okręgu wyborczym nr 59.

NUMER OBWODU GŁOSOWANIA

GRANICE OBWODU

SIEDZIBA OBWODOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ

1

Stawiski, ulice: Długa, Łomżyńska, Smolniki, 550–lecia Stawisk, Cedrowska, Furmańska, Krzywe Koło, Niecała, Ogrodowa, Projektowana, Parkowa, Płk. Stanisława Steczkowskiego, Polowa, Sadowa, Spokojna, Utrata

Urząd Miejski w Stawiskach

Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

2

 

Stawiski, ulice: Plac Wolności, Strażacka, Wojciecha Kossaka, Zjazd, Kościelna, Krótka, Pocztowa, Szosowa, Tadeusza Kościuszki, Wiejska, Wincentego Witosa, Władysława Stanisława Reymonta, Źródłowa

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach

ul. Krótka 4
18-520 Stawiski

3

 

Cedry, Cwaliny, Rostki, Barzykowo, Chmielewo, Kuczyny, Skroda Mała, Dzięgiele, Michny, Rogale, Tafiły, Zabiele

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
w Stawiskach

ul. Polowa 12
18-520 Stawiski

4

 

Jurzec Szlachecki, Jurzec Włościański

Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim

Jurzec Szlachecki 53
18-520 Stawiski

5

Romany, Sokoły, Lisy, Mieczki Sucholaszczki, Mieszołki, Ramoty, Żelazki

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach

ul. Polowa 26
18-520 Stawiski

6

Karwowo, Wysokie Duże, Wysokie Małe, Zalesie

Remiza OSP Wysokie Małe

Wysokie Małe 3
18-520 Stawiski

7

 

Hipolitowo, Poryte, Dzierzbia, Budziski

Szkoła Podstawowa w Porytem

Poryte, ul. Szkolna 23
18-520 Stawiski

8

Budy Stawiskie, Budy Poryckie, Wilczewo, Ignacewo, Zaborowo

Szkoła Filialna w Budach Stawiskich

Budy Stawiskie 1
18-520 Stawiski

 

 

- Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

- Komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych będą otwarte w dniu 06 marca 2016r. (niedziela) w godzinach od 7:00 do 21:00.

Przed wydaniem karty wyborca będzie obowiązany okazać komisji dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Uprawniony do udziału w wyborach na własny wniosek wniesiony do Burmistrza Stawisk w terminie do dnia 01 marca 2016r. może być dopisany do spisu w dowolnym obwodzie głosowania.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 26 lutego 2016r. złożyć wniosek do Burmistrza Stawisk o sporządzeniu aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, należy zgłosić Burmistrzowi Stawisk w terminie do dnia 20 lutego 2016r. W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone. W przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania, głosowanie korespondencyjne jest wyłączone.

Informacje w sprawach rejestru wyborców i spisu wyborców, udzielania pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, pokój nr 5 (parter) lub pod nr telefonu 86 278 52 02.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: piątek, 5 lut 2016 13:31
Data opublikowania: piątek, 5 lut 2016 13:41
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 6199 razy

Wykaz złożonych zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59

(stan na dzień 18 stycznia 2016 r.)
Data powstania: poniedziałek, 1 lut 2016 13:38
Data opublikowania: poniedziałek, 1 lut 2016 13:41
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 5551 razy


Informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

Data powstania: poniedziałek, 1 lut 2016 13:04
Data opublikowania: poniedziałek, 1 lut 2016 13:10
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 5544 razy

Obwieszczenie PKW o okręgu wyborczym nr 59 i siedzibie OKW w Białymstoku, w wyborach uzupełniających do Senatu RP, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 roku

Data powstania: poniedziałek, 1 lut 2016 13:01
Data opublikowania: poniedziałek, 1 lut 2016 13:03
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 5653 razy