BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała 5.2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiskach z dnia 22 października 2018 r.

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

Uchwała 5.2018
Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiskach
z dnia 22 października 2018 r.
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego
w dniu 4 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Stawiskach stwierdza, co następuje:

§ 1.

 1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. żaden z 3 kandydatów nie został wybrany na Burmistrza Stawisk, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
 2. W dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
 3. Kandydatami na burmistrza w ponownym głosowaniu są:
  1) RAFAŁOWSKI Krzysztof
      Zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL
  2) RUTKOWSKA Agnieszka
      Zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 21 października 2018 r.

§ 2.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.
 2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Burmistrz Stawisk.

 

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Stawiskach

Teresa Zaręba

Data powstania: poniedziałek, 22 paź 2018 15:37
Data opublikowania: poniedziałek, 22 paź 2018 15:42
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 807 razy