BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat Burmistrza Stawisk

K O M U N I K A T

BURMISTRZA STAWISK

Powiadamiam mieszkańców Gminy Stawiski, że został sporządzony spis wyborców w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i wyboru burmistrza  zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

  • Spis wyborców udostępniony jest do wglądu w dniach od
    01 października 2018 r. do 19 października 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach Plac Wolności 13/15, pokój Nr 5 (parter) w godzinach urzędowania,
  • udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego
  • informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców można uzyskać pod numerem telefonu: 86 278-52-02 .
Data powstania: poniedziałek, 1 paź 2018 15:32
Data opublikowania: poniedziałek, 1 paź 2018 15:33
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 736 razy