BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie spisu wyborców

Pomiędzy 19 kwietnia a 4 maja 2015 r., każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miejskim w Stawiskach Plac Wolności 13/15, pokój Nr 5 (parter), czy został w spisie uwzględniony.

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców można uzyskać pod numerem telefonu 86 278-52-02.

Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji, czy osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu.

Data powstania: wtorek, 21 kwi 2015 10:49
Data opublikowania: wtorek, 21 kwi 2015 10:50
Opublikował(a): Cezary Nerkowski
Zaakceptował(a): Cezary Nerkowski
Artykuł był czytany: 2215 razy