BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 14.2015 BURMISTRZA STAWISK z dnia 20 kwietnia 2015r.

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 182 § pkt.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. Nr 112 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Na podstawie zgłoszeń dokonanych przez uprawnione podmioty ustala się składy osobowe obwodowych komisji wyborczych w gminie Stawiski do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. według załącznika do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski.

Burmistrz Stawisk
Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 20 kwi 2015 10:20
Data opublikowania: poniedziałek, 20 kwi 2015 10:23
Opublikował(a): Cezary Nerkowski
Zaakceptował(a): Cezary Nerkowski
Artykuł był czytany: 2200 razy