BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVIII/137/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 19 października 2012 roku
w sprawie: skargi na działalność p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach.

Na podstawie art. 229 pkt 3 oraz art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się ze skargą pana Sławomira Chodnika – nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach na działalność p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach w sprawie wysokości przyznania dodatku motywacyjnego, stwierdza się, że Rada Miejska w Stawiskach nie jest właściwa do jej rozpatrzenia. 

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Odpis uchwały należy dołączyć skarżącemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 24 paź 2012 14:22
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1592 razy