BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVIII/134/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 19 października 2012 roku
w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa w sołectwie Poryte Szlacheckie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz §19 w związku z §13 i §15 ust. 1 załącznika Nr 21 do Uchwały Nr 89/XIX/96 Rady Gminy i Miasta Stawiski z dnia 29 czerwca 1996r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw, uchwala się co następuje:

§1.  Zarządza się wybory Sołtysa w Sołectwie Poryte Szlacheckie w Gminie Stawiski.

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 24 paź 2012 14:01
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1725 razy