BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVI/125/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 22 czerwca 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stawiski za 2011 rok.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 3 lip 2012 14:36
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1766 razy