BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXV/124/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 22 maja 2012 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stawisk.

            Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) i §4 uchwały Nr 51/XVI/03 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 października 2003r. w sprawie rozpatrywania skarg dotyczących działalności Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Stawiski, uchwala się co następuje:

§1.  Po rozpatrzeniu skargi Pana Ryszarda Bagińskiego – mieszkańca sołectwa Jurzec Szlachecki, na działalność Burmistrza Stawisk w sprawie wykonania wznowienia znaków granicznych dróg, stwierdza się w wyniku dokonanych wyjaśnień, że skarga jest niezasadna.

§2.  Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.  Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady do zawiadomienia skarżącego oraz Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Geodezji i Rolnictwa o sposobie załatwienia skargi.

§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 maj 2012 09:29
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1691 razy