BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIV/121/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 marca 2012 roku
w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.  Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy Stawiski na 2013 rok.

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 4 kwi 2012 15:35
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1608 razy