BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIV/120/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 marca 2012 roku
w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa w sołectwie Zaborowo Gmina Stawiski.

            Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 19 w związku z §13 i 15 ust.1 załącznika Nr 36 do Uchwały Nr 89/XIX/96 Rady Gminy i Miasta Stawiski z dnia 29 czerwca 1996r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw uchwala się, co następuje:

§1.  Zarządza się wybory Sołtysa w sołectwie Zaborowo Gmina Stawiski.

§2.  Ustala się termin wyborów Sołtysa w sołectwie Zaborowo na dzień 17 kwietnia 2012r.

§3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 4 kwi 2012 15:18
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1697 razy