BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/92/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 16 grudnia 2011 roku
w sprawie: przystąpienia i współfinansowania przez Gminę Stawiski projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póz.zm.) uchwala się co następuje:

§1.  Zamiarem Gminy Stawiski jest:

1.      Przystąpienie do projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”,

2.      zapisanie w budżecie gminy Stawiski na rok 2013 projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”,

3.      zagwarantowanie w budżecie gminy Stawiski na rok 2013 środków finansowych w wysokości 31 807,80zł., zgodnej z harmonogramem finansowo – rzeczowym przygotowanym i przedłożonym partnerowi przez Lidera projektu.

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 9 sty 2012 09:46
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1629 razy