BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVI/76/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 20 września 2011 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Stawiski.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na nabycie przez gminy Stawiski części nieruchomości gruntowej – niezabudowanej działki,  oznaczonej numerem ewidencyjnym 788 o pow. 0,1017ha,  położonej w obrębie Stawisk, z przeznaczeniem na drogę. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży LM1L/00064074/5.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 wrz 2011 13:53
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1779 razy