BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIV/60/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 lipca 2011 roku
w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa w miejscowości Zaborowo Gmina Stawiski.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późn.zm.), w związku z §13 załącznika Nr 36 do Uchwały Nr 89/XIX/96 Rady Gminy i Miasta Stawiski z dnia 29 czerwca 1996r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory Sołtysa w miejscowości Zaborowo Gmina Stawiski.

§ 2. Ustala się termin wyborów Sołtysa w miejscowości Zaborowo na dzień  16 sierpnia 2011r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 2 sie 2011 09:48
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1769 razy