BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIII/54/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 26 czerwca 2011 roku
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach.

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Stawiskach postanawia:

§1.  Wybrać na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach Roberta Bagińskiego.

§2.  Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.

§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 lip 2011 10:42
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1661 razy