BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XI/43/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 maja 2011 roku
w sprawie: w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Na podstawie art. 18a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz §15 ust. 1 – 3, § 70 ust. 2 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/91/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2008r. Nr 23 poz. 249), uchwala się co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:

1) Antoni Kiełczewski - Przewodniczący,

2) Mariusz Zabielski - członek,

3) Lech Ramotowski – członek,

4) Wojciech Tadeusz Mieczkowski - członek,

5) Robert Bagiński - członek,

§ 2. Powołuje się Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w składzie:

1) Elżbieta Zalewska - członek,

2) Bogusława Bucka - członek,

3) Barbara Rzadka .- członek,

4) Mariusz Zabielski - członek,

5) Lech Ramotowski - członek.

§ 3. Powołuje się Komisję Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w składzie:

1) Stefan Chmielewski - członek,

2) Wojciech Tadeusz Mieczkowski - członek,

3) Robert Bagiński - członek,

4) Jan Kurzątkowski - członek,

5) Elżbieta Zalewska - członek,

§ 4. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczących i Zastępców komisji wymienionych w §2 i 3 uchwały, komisje wybierają we własnym zakresie spośród swoich członków.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/3/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Stawiskach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 cze 2011 13:45
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1865 razy