BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr X/35/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 kwietnia 2011 roku
w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji.

Na podstawie art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2007r. Nr 43 poz. 277 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.  Przekazuje się z dochodów własnych Gminy Stawiski środki finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w wysokości 10.000zł. (dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Posterunku Policji w Stawiskach.

§2.  Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną przekazane ze środków budżetu na 2011r.

§3.  Upoważnia się Burmistrza Stawisk do zawarcia porozumienia z Komendantem Wojewódzkiej Policji w Białymstoku określającego warunki przekazania środków finansowych.

§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 maj 2011 12:43
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2042 razy