BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 185/XXXVIII/02

z dnia: 11 czerwca 2002 roku
w sprawie: uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski"

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 1999 roku Nr 15, poz.139, Nr 41, poz.412, Nr 111, poz.1279, z 2000 roku Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157, Nr 120, poz.1268, z 2001 roku Nr 5, poz.42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz.1085, Nr 115, poz.1228, Nr 154, poz. 1804) Rada Miejska w Stawiskach uchwala co następuje:

§1.  Uchwala się „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski” w części obejmującej załączniki do uchwały:

1) Tekst „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” - załącznik nr 1,

2) Rysunek „Kierunki zagospodarowania przestrzennego - gmina Stawiski” w skali 1:25 000 - załącznik nr 2,

3) Rysunek „Kierunki zagospodarowania przestrzennego - miasto Stawiski” w skali 1:5 000 - załącznik nr 3,

4) Rysunek „Kierunki polityki przestrzennej - miasto Stawiski” w skali 1:5 000 - załącznik nr 4.

§2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Stawiskach

Józef Zalewski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 kwi 2011 13:09
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 5698 razy