BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/17/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 25 stycznia 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach na rok 2011.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz §58 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/91/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2008r. Nr 23 poz.249), uchwala się co następuje:

§1.    Zatwierdza się plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych na rok 2011 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§2.    Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego na rok 2011 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 sty 2011 09:22
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1822 razy