BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LVII/230/09 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 21 grudnia 2009 roku
w sprawie: wydatków niewygasających z dniem 31 grudnia 2009r.

Na podstawie art. 191 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U.  z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1.  

2. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z dniem 31 grudnia 2009r., zgodnie z załącznikiem nr 1

3. Ustala się termin wykonania wydatków wymienionych w ust. 1 do 30.06.2010r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 gru 2009 11:25
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1661 razy