BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr 14/III/02 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 14 grudnia 2002 roku
w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 i Nr 113, poz. 984), uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Stawiski stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Sobociński

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 16 lip 2003 14:44
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1733 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.