BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/11/06 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 20 grudnia 2006 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337) uchwala się co następuje :

     § 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

     § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka


Plany pracy poszczególnych komisji

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 27 gru 2006 11:42
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2215 razy