BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/10/06 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 20 grudnia 2006 roku
w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej

Na podstawie art.17 ust.2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U Nr 32,poz.191,Nr 43,poz.253,Nr 92,poz.541, z 1991 r. Nr 34,poz.151,z 1992 r Nr 6 , poz.20 z 1993 r. Nr 40,poz.180, z 1994 r. Nr 1,poz.3,Nr 65,poz.285, z 1996 r. Nr 23,poz.102,Nr 106,poz.496 z 1997 r. Nr 9,poz.43, z 2002 r. Nr 153,poz.1271, z 2004 r. Nr 141, poz.1492) uchwala się , co następuje :

     § 1. Powołuje się komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia komunalizacji mienia w składzie :

  1. Maria Brodowska – przewodnicząca
  2. Małgorzata Chodnicka – z-ca przewodniczącej
  3. Agnieszka Rutkowska – członek
  4. Stanisław Łepkowski – członek
  5. Waldemar Kamiński – członek

     § 2. Komisja ma za zadanie kontynuowanie procesu komunalizacji mienia celem jego zakończenia,w szczególności sporządzanie spisów i kart inwentaryzacyjnych,kompletowanie dokumentów stwierdzających prawo do nieruchomości ,wykładanie do publicznego wglądu kart inwentaryzacyjnych oraz przedstawianie Radzie Miejskiej do wiadomości projektów sporządzonych spisów i kart.

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 27 gru 2006 11:42
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2270 razy