BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr I/2/06 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 listopada 2006 roku
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271 ,Nr 214 poz.1806 , z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568,z 2004 r. Nr 102 poz.1055,Nr 116 poz.1203,z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457,z 2006 r. Nr 17 poz.128,Nr 181 poz.1337 ) Rada Miejska w Stawiskach postanawia :

     § 1. Wybrać na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach pana Andrzeja Kicińskiego.

     § 2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 11 gru 2006 14:35
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2247 razy