BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr XLIII/150/17 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Stawisk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i art.28 a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016r. poz.446 z poźn.zm.) oraz art.271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016r. poz.1870 z późn.zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, informacją o stanie mienia Gminy Stawiski, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Burmistrzowi Stawisk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 cze 2017 13:43
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 468 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.