BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr XLIII/148/17 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 czerwca 2017 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 r.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 oraz 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zmniejszenie planu - 60.000zł; zwiększenie planu - 89.280zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zmniejszenie planu - 65.000zł; zwiększenie planu - 94.280zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. Załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017" do Uchwały Nr XLI/143/17 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Załącznik Nr 4 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Stawiski na 2017r." do Uchwały Nr XLI/143/17 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych - 26.240.027zł, z tego: bieżące - 25.697.708zł; majątkowe - 542.319zł;
- Plan wydatków budżetowych - 25.280.027zł, z tego: bieżące - 24.098.343zł; majątkowe - 1.181.684zł.

6. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 5.

7. Nadwyżka budżetu w wysokości 960.000zł zostanie przeznaczona na spłaty rat kredytów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 cze 2017 13:39
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 437 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.