BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr XLIII/147/17 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego w Białymstoku

     Na podstawie art. 10 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) i art. 216 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Stawiski pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Przytuły w miejscowości Stawiski.

§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy w 2017 roku w wysokości 10.000zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Stawisk do zawarcia porozumienia określającego warunki, przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji celowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

 

 

_________________________________________

1) Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935.

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 cze 2017 13:37
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 418 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.