BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr XLI/141/17 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie: uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach.

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 115/XXXV/05 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stawiskach, uchwała nr XLIX/256/14 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach, uchwała nr XXIV/85/16 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stawiskach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 maj 2017 13:41
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 495 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.