BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr XXXIX/136/17 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 17 marca 2017 roku
w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 210 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stawiski, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stawiski, na okres od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się plan sieci klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Stawiski oraz granice obwodu klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Stawiski na okres od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stawiski, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stawiski od dnia 01 września 2019 r., który stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach włącza się z dniem 01 września 2017 roku do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach na następujących warunkach:

1) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach, 18-520 Stawiski, ul. Polowa 12, o strukturze klas I – VIII rozpocznie działalność z dniem 01.09.2017 r.;

2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach o strukturze klas I – VIII rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018;

3) Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach zakończy działalność z dniem 31.08.2019 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 24 mar 2017 15:48
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 574 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.