BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr XXXVII/129/17 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 3 lutego 2017 roku
w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 206 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stawiski, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stawiski, na okres od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się plan sieci klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Stawiski oraz granice obwodu dotychczasowego publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Stawiski na okres od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stawiski, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stawiski od dnia 01 września 2019 r., który stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 lut 2017 15:01
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 540 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.