BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVI/125/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 grudnia 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach na 2017 rok.

     Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016r. poz.446 z późn.zm.) oraz § 86 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/91/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2008r. Nr 23 poz. 249 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 10 sty 2017 14:08
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1145 razy