BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr XXXVI/122/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 grudnia 2016 roku
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Stawiski na 2016 rok, które nie wygasają z upływem 2016 roku oraz określa się ostateczny termin ich dokonania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 10 sty 2017 13:55
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 455 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.