BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr XXXV/117/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 20 grudnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kolneńskiego w 2016 roku.

     Na podstawie art. 10 ust. 2ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 216 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się udzielić pomocy rzeczowej dla Powiatu Kolneńskiego w 2016r. w formie materiałów budowlanych (kostka brukowa) na wykonanie utwardzenia pobocza przy drodze powiatowej 1821B Stawiski ul. Polowa – Rogale – Sokoły – Romany przez miejscowość Sokoły (strona lewa) na odcinku 900mb.

2. Pomoc rzeczowa będzie zakupiona ze środków własnych Gminy w roku 2016 za kwotę nie wyższą niż 25.000,00zł.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielania pomocy rzeczowej określone zostaną umową zawartą pomiędzy Gminą Stawiski a Powiatem Kolneńskim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 27 gru 2016 15:43
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 478 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.