BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr XXXIII/107/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 28 października 2016 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 oraz 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – zmniejszenie planu – 140zł; zwiększenie planu – 384.499zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zmniejszenie planu – 43.453zł; zwiększenie planu – 427.812zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych – 25.843.217zł, z tego: bieżące – 23.991.553zł; majątkowe – 1.851.664zł;

- Plan wydatków budżetowych – 25.198.217zł, z tego: bieżące – 22.256.362zł; majątkowe – 2.941.855zł.

4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

5. Nadwyżka budżetu w wysokości 645.000zł zostanie przeznaczona na spłaty rat kredytów.

6. Załącznik Nr 4 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016” do Uchwały Nr XXIX/100/16 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 lipca 2016r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Emil Karwowski

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 3 lis 2016 15:39
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 559 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.