BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr XXXIII/106/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 28 października 2016 roku
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolneńskiego w 2017 roku.

     Na podstawie art. 18 ust. 1 i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art.216 ust.2 pkt 5 i art.220 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz.U z 2013r., poz.885 z późn.zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Udzielić pomocy finansowej dla Powiatu Kolneńskiego w 2017r. w postaci dotacji celowej w wysokości 151.529,00 zł na dofinansowanie do realizacji zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864B od dr. Nr 647 – Skroda Mała – Skroda Wielka – Wiszowate” zgodnie z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2016 – 2022.

2. Źródłem pokrycia zadania, o którym mowa w ust.1, będą dochody gminy.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz zasady jej rozliczania określone zostaną w umowie o pomocy finansowej pomiędzy Gminą Stawiski a Powiatem Kolneńskim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Emil Karwowski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 3 lis 2016 15:34
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 551 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.