BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr XXII/80/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 26 lutego 2016 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Zarządem Powiatu Kolneńskiego porozumienia dotyczącego przejęcia w zarząd drogi powiatowej nr 1857B Budy Poryckie – Wilczewo - Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK 61.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.). oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 460 z poź.zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Burmistrzem Stawisk i Zarządem Powiatu Kolneńskiego dotyczącego przejęcia od Zarządu Powiatu Kolneńskiego w zarząd drogi powiatowej Nr 1857B Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK 61 o długości 7,100km, którego treść zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 4 mar 2016 10:42
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 602 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.