BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 92/XXIX/04 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 12 września 2004 roku
w sprawie: uchwalenia programu współpracy na 2005 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 83 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593 i Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się program współpracy na 2005 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Sobociński

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 wrz 2004 12:28
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2353 razy