BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr XX/66/15 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 grudnia 2015 roku
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020.

     Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) uchwala, się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XIX/81/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 2 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski zmieniona uchwałami: Nr XXVI/112/08 z dnia 22 kwietnia 2008r., Nr XXVIII/116/08 z dnia 30 kwietnia 2008r., Nr XXIX/119/08 z dnia 29 maja 2008r., Nr XXXIII/128/08 z dnia 13 sierpnia 2008r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 7 sty 2016 12:37
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 782 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.