BIP Gminy Stawiski

Uchwala Nr XII/42/15 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 08 lipca 2015 roku
w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. po samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się zespół opiniujący kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Łomży na kadencję w latach 2016 – 2019 w składzie:

1) Ducka Bogusława;

2) Wysocka Elżbieta;

3) Zalewski Józef.

§ 2. Zadaniem zespołu, o którym mowa w § 1, jest ocena kandydatur na ławników oraz przedstawienie Radzie Miejskiej w Stawiskach swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w wyżej cytowanej ustawie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 lip 2015 13:52
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 729 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.